Siesta Fan Club


Idź do treści

O Klubie

Zapraszam do wirtualnego Klubu Miłośników Audycji "Siesta" (w skrócie: Fanklub "Siesta", ang. Siesta Fan Club).
Klub nasz nie jest stowarzyszeniem w rozumieniu prawa. Nie mamy statutu, władz, lokalu, nie wydajemy legitymacji członkowskich,
nie pobieramy składek, nie praktykujemy zebrań klubowych. Jedno co nas łączy to umiłowanie muzyki, zwłaszcza tzw. "muzyki
świata" i jazzu, lecz unikamy klasyfikowania jej rodzajów i stylów. Nawet nie dzielimy muzyki na dobrą i złą, lecz raczej na tą, której
słuchamy często i na tą, której słuchamy rzadziej, bo przecież nie da się słuchać wszystkiego z równym zaangażowaniem.
Muzykę, którą lubimy znajdujemy w różnych miejscach, w szczególności w Polskim Radiu, a zwłaszcza w audycji "Siesta". Lecz nie możemy
się zgodzić z tradycyjną formułą medium radiowego, która zakłada ulotność przekazu. Skutek bowiem jest taki, że po umilknięciu ostatnich
akordów dla radiosłuchaczy nie zostaje nic. Nie tylko znika muzyka (co zrozumiałe) ale i informacja o nadawanych utworach, płytach i
wykonawcach. Nie wiadomo gdzie można znaleźć prezentowaną muzykę. Oczywiście bywają wyjątki - czasem prezenter poda
tytuł utworu czy tytuł płyty, czasem znajdziemy listę utworów w "graliśmy w Trójce", ale to właśnie wyjątki, które potwierdzaja regułę.
Tymczasem w XXI wieku, w dobie Internetu, radiosłuchacz nie musi być skazany na to, że "to, co sobie zanotuje w czasie audycji, to jego". Technologie informatyczne umożliwiają zarówno internetowy przekaz tego, co jest nadawane z anteny, jak i informacji o tym, co jest
nadawane. Problem tylko w tym, że nie każdy radiosłuchacz ma czas i ochotę, by samemu sobie nagrywać interesujące go audycje i szukać
po stronach internetowych informacji o nadanych utworach. W latach 2006-2009 istniała strona internetowa www.muzyka.pilsner.pl,
na której archiwizowano cotygodniowe audycje "Siesta" z ich muzyką, komentarzami Prezentera i kompletem informacji o tytułach
nadawanych utworów, nazwiskach (nazwach) wykonawców, tytułach płyt, wytwórniach i latach ich wydania. Oprócz tego prezentowano
okładki płyt, krótkie notki biograficzne o wykonawcach i (w ostatnim okresie) krótkie omówienia poszczególnych audycji.
Niestety, z początkiem 2010 r. wymieniona strona internetowa zmieniła swój charakter. Już nie przedstawia audycji "Siesta" tydzień po
tygodniu (nawet nie jest używane słowo "Siesta"). Została tylko tylko baza utworów nagromadzonych w latach 2006-2009,
co też jest cennością samą w sobie, ale nie pomaga radiosłuchaczom-internautom w delektowaniu się bieżącymi audycjami.
W tej sytuacji powstał pomysł, by "siłami społecznymi" zrobić stronę internetową, która by choć w części oferowała to, co można było
znaleźć na www.muzyka.pilsner.pl. Jednocześnie w gronie entuzjastów muzyki świata i jazzu dojrzała idea, aby nie tylko wymieniać się
informacjami i wrażeniami nt. słuchanej muzyki poprzez spotkania koleżeńskie, spotkania na koncertach i inne kontakty bezpośrednie, ale
poszerzyć krag znajomych o osoby poznane w Internecie. Stąd był już tylko krok do stworzenia wirtualnego Klubu Miłośnikow Audycji
"Siesta" ze stroną internetową www.siestafanclub.pl jako centrum informacji o muzyce i muzykach oraz forum dyskusyjnym
http://siestafanclubforum.frix.pl jako narzędziem porozumiewania się pomiędzy klubowiczami (patrz jednak).
Należy zaznaczyć, że choć - jak napisałem we wstępie - Klub, tj. charakter powiązań pomiędzy jego członkami jest wirtualny, to jego
członkami są jak najbardziej żywe osoby. W tym miejscu należą się słowa podziękowania dla moich miłych przyjaciół - entuzjastów
"Siesty" (Danusi, Agacie, Zosi, Adasiowi, Sławkowi, Tomkowi) - za cenne uwagi, rady i sugestie, bez których nie udałoby się zrealizować
tego przedsięwzięcia.

Stanisław ChyrczakowskiZapisy do Klubu

Zapisy zwyczajne do Klubu Miłośników Audycji "Siesta" zostały w dn. 14.04.2010 r. o godz. 24:00 zakończone.
Dalsze przyjęcia były możliwe wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, po wykazaniu, że przyjęcie danej osoby do naszego Klubu nie naruszy interesów twórców. (Dotyczy to osób wspomagających rozwój rynku muzycznego).
W maju 2011 r. liczba członków osiągnęła 150 i w dn. 06.08.2011 r. przyjęcia do Klubu zostały definitywnie zakończone.
S.Ch.


Dodatkowe informacje o Klubie Miłośników Audycji "Siesta" zamieściłem na wymienionych niżej podstronach:Strona główna            O Klubie            Mała statystyka            Nasi Klubowicze            Nasi Klubowicze (2)            O Klubie (2)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego