Siesta Fan Club


Idź do treści

Informacja o Klubie Miłośników Audycji "Siesta


Informacja o Klubie

Zapraszam Państwa do wirtualnego Klubu Miłośników Audycji "Siesta" (w skrócie z angielskiego "Siesta Fan Club").
Klub nasz nie jest stowarzyszeniem w rozumieniu prawa. Nie mamy statutu, władz, lokalu, nie wydajemy legitymacji członkowskich,
nie pobieramy składek, nie praktykujemy zebrań klubowych. Jedno co nas łączy to umiłowanie muzyki, zwłaszcza tzw. "muzyki świata" i jazzu, lecz unikamy klasyfikowania jej rodzajów i stylów. Nawet nie dzielimy muzyki na dobrą i złą, lecz raczej na tą, której
słuchamy często i na tą, której słuchamy rzadziej, bo przecież nie da się słuchać wszystkiego z równym zaangażowaniem.
Muzykę, którą lubimy znajdujemy w różnych miejscach, w szczególności w Polskim Radiu, a zwłaszcza w audycji "Siesta". Lecz nie możemy się zgodzić z tradycyjną formułą medium radiowego, która zakłada ulotność przekazu. Skutek bowiem jest taki, że po umilknięciu ostatnich akordów dla radiosłuchaczy nie zostaje nic. Nie tylko znika muzyka (co zrozumiałe), ale i informacja o nadawanych utworach, płytach i wykonawcach. Nie wiadomo gdzie można znaleźć prezentowaną muzykę. Oczywiście bywają wyjątki - czasem prezenter poda tytuł utworu czy tytuł płyty, czasem znajdziemy listę utworów w "graliśmy w Trójce", ale to właśnie wyjątki, które potwierdzają regułę.
Tymczasem w XXI wieku, w dobie Internetu, radiosłuchacz nie musi być skazany na to, że "to, co sobie zanotuje w czasie audycji, to jego". Technologie informatyczne umożliwiają zarówno internetowy przekaz tego, co jest nadawane z anteny, jak i informacji o tym, co jest
nadawane. Problem tylko w tym, że nie każdy radiosłuchacz ma czas i ochotę, by samemu sobie nagrywać interesujące go audycje i szukać w sieci informacji o nadanych utworach. W latach 2006-2009 istniała strona internetowa www.muzyka.pilsner.pl, na której archiwizowano cotygodniowe audycje "Siesta" z ich muzyką, komentarzami Prowadzącego i kompletem informacji o tytułach
nadawanych utworów, nazwiskach (nazwach) wykonawców, tytułach płyt, wytwórniach i latach ich wydania. Oprócz tego prezentowano
okładki płyt, krótkie notki biograficzne o wykonawcach i (w ostatnim okresie) krótkie omówienia poszczególnych audycji.
Niestety, z początkiem 2010 r. wymieniona strona internetowa zmieniła swój charakter. Już nie przedstawiała audycji "Siesta" tydzień
po tygodniu (nawet nie było używane słowo "Siesta"). Została tylko tylko baza utworów nagromadzonych w latach 2006-2009,
co było cennością samą w sobie, ale nie pomagała radiosłuchaczom-internautom w delektowaniu się bieżącymi audycjami.
W tej sytuacji wpadłem na pomysł, aby samodzielnie zrobić stronę internetową, która by choć w części oferowała to, co można było
znaleźć na www.muzyka.pilsner.pl. Jednocześnie w gronie mych znajomych - entuzjastów muzyki świata i jazzu dojrzała idea, aby nie tylko wymieniać się informacjami i wrażeniami nt. słuchanej muzyki poprzez spotkania koleżeńskie, spotkania na koncertach i inne kontakty bezpośrednie, ale  poszerzyć krag znajomych o osoby poznane w Internecie. Stąd był już tylko krok do stworzenia wirtualnego Klubu Miłośnikow Audycji "Siesta" ze stroną internetową www.siestafanclub.pl jako centrum informacji o muzyce i muzykach oraz forum dyskusyjnym http://siestafanclubforum.frix.pl jako narzędziem porozumiewania się pomiędzy klubowiczami. [Niestety firma "Frix" z końcem 2014 r. zlikwidowała wszystie swoje fora internetowe - obecnie tę funkcję pełni głównie Facebook, na którym Siesta Fan Club od połowy 2010 r. ma swoją stronę społecznościową.]
Należy zaznaczyć, że choć - jak napisałem we wstępie - Klub, tj. charakter powiązań pomiędzy jego członkami jest wirtualny, to jego
członkami są jak najbardziej żywe osoby. W tym miejscu należą się słowa podziękowania dla moich miłych przyjaciół - entuzjastów
"Siesty" (Danusi, niestety już nieodżałowanej śp. Agacie, Zosi, Adasiowi, Sławkowi, Tomkowi) - za cenne uwagi, rady i sugestie, bez których nie udałoby się zrealizować tego przedsięwzięcia.
Choć po zlikwidowaniu przez właściciela marki Pilsner Urquell wspomnianej "Bazy Muzyki Wytrawnej" na www.pilsner.pl nasz Klub Miłośników Audycji "Siesta" stał się jeszcze bardzień potrzebny, przyjęcia do Klubu zostały dość szybko wstrzymane, gdyż nie mógł się on rozrastać w nieskończoność. Po 2 miesiącach przyjęć doszliśmy z liczbą członków (140 osób na dzień 14.04.2010 r.) do limitu, którego w zasadzie nie można przekroczyć ze względu na ograniczenia wynikające z prawa autorskiego (patrz Wejście do Klubu). Po tym terminie przyjmowałem jedynie osoby profesjonalnie związane z muzyką i z rozwojem przemysłu muzycznego, jako że dają one gwarancję, że ich członkostwo w Klubie nie naruszy interesów twórców.
Chcę wyraźnie podkreślić, że członkowie Klubu nie mają specjalnych przywilejów. Na klubowej części strony www.siestafanclub.pl nie ma informacji dostępnych wyłącznie dla Klubowiczów, bogatszy jest jedynie materiał ilustracyjny. Po ogólnodostępnej części strony można surfować całkowicie anonimowo - obejrzy się wtedy mniej ilustracji i wysłucha mniej muzyki towarzyszącej. Ale podstawowy cel: dostarczenie informacji o utworach, muzykach i płytach, pomocnych przy słuchaniu audycji radiowej "Siesta" i tak zostanie osiągnięty.

Stanisław Chyrczakowski (marzec 2010 r.)Uwaga:
Po czterech latach działalności, wobec nieustannych zgłoszeń nowych osób chętnych do zostania członkami Klubu, zdecydowalem się na rozdzielenie statusu osoby będącej członkiem Siesta Fan Club ze statusem osoby posiadającej dostęp do treści chronionych Prawem autorskim, a udostępnianych w ramach tzw. "stosunku towarzyskiego". Takie podejście umożliwi pewnej liczbie entuzjastów muzyki siestowej zapoznanie się ze wszystkimi zaletami strony www.siestafanclub.pl.
Wiąże się to ze zmianą charakteru klubu z czysto wirtualnego na wirtualno-społecznościowy. Szczegółową informację o tej operacji znajdą Państwo po wejściu na ogólnodostępną część strony www.siestafanclub.pl, na podstronę "O Klubie" i dalsze podstrony tej ostatniej, w szczególności podstronę "O Klubie (2)".
Oczywiście ci Klubowicze, którzy mają prawidłowy login i hasło znajdą te informacje również również na części klubowej strony.Stanisław Chyrczakowski (8 marca 2014 r.)

Strona powitalna       Wejście do Klubu       Informacja o Klubie       Z ostatniej chwili


Powrót do treści | Wróć do menu głównego