Siesta Fan Club


Idź do treści

O Klubie (2)

Zmiana formuły prowadzenia Klubu Miłośników Audycji "Siesta"
Drodzy Klubowicze, szanowni Internauci!
Już od dłuższego czasu narasta naturalny konflikt pomiędzy wciąż zwiększającą się liczbą osób, które chciałyby się zapisać do Klubu,
a ograniczeniami wynikającymi z Prawa autorskiego, z których wynika, że grupa osób pozostających w tzw. stosunku towarzyskim nie może być zbyt liczna. W naszym przypadku chodzi o dostęp do treści objętych ochroną Prawa autorskiego takich jak utwory muzyczne, które można posłuchać w "Audycjach archiwalnych", czy też obrazki okładek płyt, które można obejrzeć na podstronach z ich opisami. Udostępnianie takich treści pewnej liczbie osób, które się zna osobiście nie budzi wątpliwości prawnych. Większość Klubowiczów zamieszkuje jednak poza Warszawą i mój kontakt z nimi jest jedynie poprzez pocztę, przez Forum dyskusyjne oraz Facebook. Od stopnia ożywienia takich kontaktów zależy, czy można uznać, że stosunek towarzyski ma miejsce, czy nie. Dotychczas uważałem, że ograniczenie liczby członków Klubu do ok. 150 osób załatwia sprawę, zwłaszcza że utwory odsłuchiwane w "Audycjach archiwalnych" (z ich niepełną jakością techniczną) można traktować jako promocję muzyki świata i jazzu. Słuchanie ich ze strony nie ma na celu wyeliminowanie celowości zakupu płyt CD, a raczej zachęca do wchodzenia w ich posiadanie, podobnie jak to czynią utwory publikowane na YouTube,
czy wreszcie na antenie "Trójki" (tam jest sytuacja nieco inna, gdyż mamy do czynienia z emisją dla wszystkich i z bardzo dobrą jakością).
Dotychczas więc uzyskanie członkostwa w Klubie Miłośników Audycji "Siesta" (w skrócie Siesta Fan Club) było tożsame z uzyskaniem loginu i hasła do wejścia na klubową część strony www.siestafanclub.pl, na której można było posłuchać muzyki z "Audycji archiwalnych"
i oglądać okładki płyt bez konieczności wchodzenia na strony sklepów internetowych. Teraz musimy to zmienić. Aby umożliwić nowym Internautom korzystanie ze wszystkich zalet strony www.siestafanclub.pl i jednocześnie szanować Prawo autorskie musimy przyjąć, że każda promocja ma swój koniec. Innymi słowy musimy uznać, że dotychczasowi członkowie Siesta Fan Club mieli 3 lata na przypomnienie sobie audycji z okresu 2006-2009 i to im musi wystarczyć. Nikt nikogo z Klubu nie wyrzuca, ale trzeba pogodzić się z faktem, że obecnie członkostwo w Klubie i dostęp do treści chronionych Prawem autorskim to 2 różne rzeczy. Wynika to również z faktu, że działalność klubowa to nie tylko słuchanie audycji i wchodzenie na www.siestafanclub.pl (która zresztą od 1.01.2014 r. też zmieniła swój charakter). To również zamieszczanie własnych postów na Forum dyskusyjnym i na Facebooku, nadsyłanie różnego rodzaju uwag i spostrzeżeń dotyczących strony klubowej i wreszcie kontakty bilateralne pomiędzy członkami klubu. Mógłbym podać liczne przykłady takiej właśnie działalności, ale nie zmienia to faktu, że w ujęciu procentowym jedynie niewielka część Klubowiczów tak właśnie działa. Olbrzymia większość poprzestała na zapisaniu się do Klubu, słuchaniu niedzielnej "Siesty" i wchodzeniu raz na tydzień na www.siestafanclub.pl. Dziękuję im i za to, ale w moim rozumieniu to trochę za mało.
Reasumując: już za tydzień - w czwartą rocznicę uruchomienia strony www.siestafanclub.pl - zostanie zmieniony login i hasło do wejścia na klubową część strony. Nowe loginy i hasła uzyskają:
1) nowe osoby (tj. osoby, które wnioskowały po 14.05.2010 r. o przyjęcie do Klubu, ale nie zostały do niego przyjęte);
2) dotychczasowi członkowie Klubu, którzy zawodowo związani są z muzyką lub z przemysłem muzycznym;
3) dotychczasowi członkowie Klubu, którzy w latach 2010-2013 wykazali się ponadprzeciętną aktywnością klubową;
4) dotychczasowi członkowie Klubu, którym szczególnie zależy na dostępie do treści objętych Prawem autorskim i potrafią to uzasadnić;
5) członkowie Klubu, których znam osobiście.
Wszystkie osoby z wymienionych grup proszone są o potwierdzenie chęci otrzymania nowego loginu i hasła pisząc na pocztę klubową siestafanclub@onet.pl.
Przyjęcia zupełnie nowych członków (tzn. osób, które dotychczas nie aplikowały do Klubu) będą się odbywać na dotychczasowych zasadach (patrz podstrona "Chcę się zapisać do Klubu") do dnia 16.05.2014 r. Decydować tutaj będzie kolejność zgłoszeń. Nie chciałbym, aby liczba osób z dostępem do treści objętych Prawem autorskim przekroczyła 30 (maksymalnie 50).
Bardzo chciałbym, aby osoby, które nie otrzymają nowych loginów i haseł nie obrażały się. Nadal będę ich traktował jak pełnoprawnych członków Klubu: korespondował z nimi, zapoznawał z innymi członkami Klubu, jeśli będą sobie tego życzyli, udzielał porad w sprawach audycji "Siesta" itp. A w "Audycjach archiwalnych" już teraz zaczęły pojawiać się linki do wideoklipów muzycznych w YouTube, nie wspominając o fakcie, że większość utworów z okresu 2006-2009 była również nadawana w okresie 2010-1013, a tam linki do YouTube występują już powszechnie. Proszę pamiętać o zestawieniach utworów starych i nowych - tam też można posłuchać muzyki bez żadnego loginu czy hasła. I wreszcie - szkice postaci artystów występujących w "Sieście" i opisy siestowych płyt - tam też jest czego słuchać.
Nie będziecie Państwo skrzywdzeni.
I tym optymistycznym akcentem chcialbym zakończyć na dzisiaj.

Stanisław Chyrczakowski, 01.03.2014 r.

Przekształcenie wirtualnego Klubu Miłośników Audycji "Siesta" w klub społecznościowy
Drodzy Klubowicze!
Jak wiecie, dotychczas nasz Klub miał charakter klubu wirtualnego, tzn. takiego, którego prezes znał swoich członków w większości na odległość, a członkowie w zasadzie nie znali się między sobą. Spoiwem była tutaj znajomość loginu i hasła niezbędnego do korzystania
z wszystkich uroków www.siestafanclub.pl. Od tej zasady właśnie odstępujemy, jak wyjaśniłem powyżej.
Konsultacja z bliżej znanymi mi członkami Klubu wykazała, że bardziej atrakcyjny byłby taki Klub, którego członkowie znaliby się również między sobą, poprzez Internet, a może i w realu. Współczesne środki techniczne umożliwiają bardzo łatwe komunikowanie się na odległość, zaś uczestniczenie w takich imprezach jak Siesta Festival czy Siesta w Studio otwiera przecież drogę do poznania się osobistego, do zawiązania przyjaźni w oparciu o wspólne zainteresowania i nie tylko.
Oczywiście bezsensem byłoby, gdyby członkowie Siesta Fan Club przysyłali mi swoje opisy i zdjęcia z intencją nawiązania kontaktu mailowego np. z członkami Klubu zamieszkałymi w tym samym mieście. Ale od czego Facebook? Przecież już z niego korzystamy.
Siesta Fan Club ma tam swoją stronę, każdy może ją polubić, a każdy członek Klubu może zostać moim znajomym i znajomym innych Klubowiczów. Trzeba się tylko ujawnić. Można dołączyć do grupy znajomych nazwanej "Siesta Fan Club". Na swoim profilu można zamieścić tyle informacji, ile się chce - więcej lub mniej niż w deklaracji przystąpienia do Klubu. Proszę tylko o zamieszczanie zdjęć profilowych, abyśmy mogli się rozpoznać, jak się spotkamy w realu.
Osoby, których nie ma na Facebooku, łatwo tam trafią. A te, które Facebooka nie lubią (wiem, że są i takie) - trudno, też będą pełnoprawnymi członkami Klubu Miłośników Audycji "Siesta", tyle tylko, że będą jakby nieco w cieniu. Ale jeżeli tego chcą...
Oczekuję od Państwa uwag, co sądzicie na temat takiej formy działalności Siesta Fan Club. Pozdrawiam wszystkich Klubowiczów i wszystkich chętnych do zapisania się do Klubu.

Stanisław Chyrczakowski, 02.03.2014 r.

Strona główna            O Klubie            Mała statystyka            Nasi Klubowicze            Nasi Klubowicze (2)            O Klubie (2)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego